Uwaga!

Trwa modernizacja sklepu internetowego. Niektóre ceny czy produkty mogą być nieaktualne. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny na adresy/numery zawarte w zakładce kontakt. Przepraszamy za utrudnienia.

PCI Pecimor<sup>®</sup> 2K

PCI Pecimor® 2K

Producent: BASF

Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów

Dodaj do koszyka
=

Opis:

Dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic oraz do fundamentów

Zakres stosowania:

 • Do podłóg i ścian.
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do budownictwa lądowego i budowli inżynierskich.
 • Do uszczelniania budowli i elementów budowlanych zgodnie z DIN 18 195 dla przypadków obciążeń – „Uszczelnienie przed wilgocią z podłoża oraz przed nie spiętrzającą się wodą infiltracyjną na płytach fundamentowych i ścianach” - DIN 18 195-5 „Uszczelnienie przed wodą nie napierającą na powierzchniach stropowych i w pomieszczeniach mokrych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych”. - DIN 18 195-6 „Uszczelnienie przed spiętrzająca się wodą infiltracyjną”.
 • Do uszczelniania przed wodą napierającą.
 • Do uszczelniania elementów budowlanych przed wodą agresywną w stosunku do betonu zgodnie z DIN 4030.
 • Do klejenia spienionych płyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie obwodowe).
 • Produkt nadaje się do uszczelniania na zewnętrz liniowych szczelin przerw roboczych (maks. szerokość 0,25 mm) elementów budowlanych z betonu przed wilgotnością gruntu oraz wodą nie napierającą, wodą przejściowo spiętrzająca się oraz przed wodą napierającą do 3 m głębokości zanurzenia. Produkt nadaje się także do zastosowana w strefach wahań poziomów lustra wody.

Parametry techniczne:

 • Sprawdzony zgodnie z DIN 18 195-2 oraz według zasad kontroli dla wystawienia ogólnego świadectwa kontroli nadzoru budowlanego, zapewnia betonowym elementom budowlanym wysoką odporność na przenikanie wody.
 • Dwuskładnikowy, produkt szybko staje się odporny na deszcz dzięki szybkiemu twardnieniu.
 • Wypełnienie polistyrenowe, łatwy w nanoszeniu.
 • Dobra przyczepność na suchych i lekko wilgotnych podłożach.
 • Skuteczne zabezpiecza beton wodoszczelny.
 • Wodoszczelny.
 • Przenoszący naprężenia z rys.
 • Odporny na starzenie, trwała ochrona także po latach.
 • Nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża oparami rozpuszczalników środowiska i pracowników wykonujących roboty. Brak zagrożenia pożarem lub wybuchem. Brak szkodliwych dla zdrowia oparów.

Baza materiałowa

-składnik płynny

Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem cząstkami polistyrenowymi

-składnik proszkowy

Mieszanka sucha na bazie cementu

Składniki

produkt dwuskładnikowy

Gęstość mieszanki

ok. 0,9 g/cm3

Konsystencja

pastowata

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

- składnik płynny

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- składnik proszkowy

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

- składnik płynny

produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania jako substancja niebezpieczna

- składnik proszkowy

podrażnia, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Opakowanie

opakowanie kombinowane 30 l

nr art. / znak kontroli EAN 6277/7

Trwałość składowania

ok. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

 Dane o technice stosowania

Zużycie

Zużycie wynosi ok. 1,0 l/m2 i mm grubości warstwy mokrej. Nie wolno przekroczyć podanej grubości warstwy o więcej niż 50%.

Grubość warstwy mokrej

Grubość warstwy suchej

Zużycie

Opakowani 30 l wystarcza na

Przypadek obciążenia

- DIN 18 195-4 „Uszczelnienie przeciw wilgoci pochodzącej z podłoża oraz przed nie spiętrzającą się wodą infiltracyjną na płytach fundamentowych i ścianach”

ok. 4 mm

≥ 3 mm

ok. 4 l/m2

ok. 7,5 m2

- DIN 18 195-5 „Uszczelnienie przed wodą nie napierającą na powierzchniach stropowychi w pomieszczeniach mokrych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych”

ok. 4 mm

≥ 3 mm

ok. 4 l/m2

ok. 7,5 m2

- DIN 18 195-6 „Uszczelnienie przed spiętrzająca się wodą infiltracyjną” (konieczność wklejenia siatki PCI Gewebebahn)

ok. 5 mm

≥ 4 mm

ok. 5 l/m2

ok. 6 m2

- Uszczelnienie przed wodą napierającą, głębokość zanurzenia ≤ 3 m (konieczność wklejenia siatki PCI Gewebebahn)

ok. 5 mm

≥ 4 mm

ok. 5 l/m2

ok. 6 m2

- Ocieplenie obwodowe

-

-

ok. 1,8 l/m2

ok. 16 m2

Temperatura użycia (temperatura podłoża i otoczenia)

+5 °C do +25 °C

Właściwości podłoża

suche do matowo-wilgotnego

Proporcja mieszanki

- składnik płynny

3 części wagowe

- składnik proszkowy

1 część wagowa

Czas mieszania

co najmniej 3 minuty

Czas użycia*

ok. 60 do 90 minut

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubości 5 mm

- odporność na deszcz po

ok. 4 godzinach

- całkowite wyschnięcie po

ok. 2 dniach

- możliwość obciążenia wodą po

ok. 2 dniach

Odporność na temperaturę (po utwardzeniu)

-20 °C do +80 °C

 *Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury oraz wyższa wilgotność powietrza wydłużają te czasy.

Opakowanie

Opakowanie: 30 l